Emergents.0

Estratègia de comunicació, identitat visual i web per Emergents.0, un projecte de difusió artística del qual era codirectora i comissària.

Emergents.0 dóna suport a artistes i creadors poc coneguts que no formen part del circuit comercial, garantitzant un espai expositiu distant del concepte clàssic, ja que les obres i les actuacions són exhibides en establiments i carrers del poble de Cal Rosal (Barcelona).

En col·laboració amb la Irene Serrano i la Iris Martínez, vam redefinir la marca ajudant a escriure un breu manifest on es recullen les característiques, objectius i filosofia de l’organització; També vam decidir canviar el nom “Emergents” per “Emergents.0” per tal de reflectir la relació amb Konvent.0, però també per dotar al projecte amb un nom genuí que pugués ser fàcil de trobar pels navegadors i el diferenciés d’altres propostes artístiques.

Vam desenvolupar una nova estratègia de comunicació adaptada a les necessitats reals del projecte, els seus recursos econòmics i el públic al qual es dirigia.

I, finalment, vam crear una nova identitat visual que havia de ser atractiva i coherent amb el discurs d’Emergents.0 sense trencar radicalment amb l’estil utilitzat els anys anteriors. Vam pensar que el millor era fer el redisseny d’alguns dels elements originals i barrejar-los amb un logotip i una tipografia corporativa nous.  També vam crear una guia d’estil perquè l’organització pugués crear campanyes o imatges per a les xarxes socials d’una manera autònoma.

Identitat visual

Com a idea central de la identitat vam treballar amb el concepte de “coexistència de contraris”, ja que l’exposició recull tant gent jove com d’edat avançada; uneix espais comercials i d’exposició; reuneix persones alienes al món de l’art amb experts; etc.

Seguint aquest concepte, vam crear un logotip on es barregen dues tipografies, una de màquina d’escriure, que simbolitza el que és clàssic i es relaciona amb el logotip de Konvent.0, i una font sans serif que significa modernitat i representa les noves generacions d’artistes.

El color principal és el magenta, un to que ja s’utilitzava en altres edicions de la mostra i que vam decidir mantenir a causa de la seva gran personalitat. Finalment, per a futures campanyes vam proposar l’ús de fotografies saturades, brillants, fresques i amb un toc absurd i descarat per transmetre l’esperit jove i alternatiu d’Emergents.0.