Intervalo

Maquetació i disseny de portada per Intervalo: entre geografias e cinemas (vol. I & II), dos llibres descarregables editats i distribuïts gratuïtament pel Departament de Geografia de l’Universidade do Minho (UMDGEO).

Els llibres tracten sobre la trobada entre la geografia(ies) i el cinema(es), centrant-se en la idea d’interval com a espai en el qual apareixen altres possibilitats de reviure la geografia.

Com a llibre descarregable en PDF, el disseny està destinat a ser imprès des de casa. Per tant, les pàgines s’entenen com a individuals i el format és A4.

No obstant, també s’ha tingut en compte que aquests llibres es poden veure digitalment, de manera que el PDF és interactiu.

El disseny dels llibres està directament relacionat amb el tema del qual tracten ambdós volums (geografia, cinema, interval); Per aquest motiu, i pensant en crear una maquetació més fresca i arriscada, els marges es basen en els diferents tipus d’ample de pel·lícula (8mm, 16mm, 35mm and 65mm) i l’espai en blanc juga un paper crucial en el disseny de la maquetació.