Konvent.0

Disseny del catàleg per a l’exposició anual Konvent.0.

Entès com un col·lecció de pòsters, cada pàgina està dissenyada com un pòster individual, semblant així que les pàgines no van juntes. D’aquesta forma, cada usuari és lliure de desorganitzar i tornar a ordenar cada pàgina a la seva voluntat, així com desmuntar el catàleg i usar cada pàgina per separat.