Mans Fisioteràpia

Logo per Mans, un centre de fisioteràpia de Girona.

“La fisioteràpia té com a objectiu facilitar el desenvolupament, manutenció i recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat de l’individu o grup de persones a través de la seva vida.”, WCPT.

Amb la idea de la fisioteràpia com a procés i la importància del moviment, el logo representa el procés de recuperació que experimenten els clients a Mans Fisioteràpia.